Jeg samler på litt av hvert - postkort, glansbilder, fløtemugger,
russiske matrushkadukker, små hestefigurer og fuglefigurer.
Her vil jeg vise frem noe av det jeg har i mine samlinger.

lørdag 19. desember 2015

Et barn er født i Betlehem

Som noen nå kanskje kjenner igjen er dagens julesang illustrert av Trygve M. Davidsen. Copyright S. Hammer, Oslo. Poststemplet 21.12.44, porto 10 øre.


«Et barn er født i Betlehem» er Grundtvigs gjendikting fra 1820 av middelaldersalmen «Puer natus in Betlehem». Grundtvig kalte sin gjendikting for «Jule-Sang for christne Børn», og han forsynte den med mottoet: «Det er godt å være barn i julen».
Den katolske salmen som siden 1300-tallet er blitt sunget som en vekselsang mellom presten og menigheten under midnattsgudstjenesten julenatt, ble i en dansk oversettelse så populær allerede i middelalderen, at Hans Thomisen lot den trykke i sin ellers sterkt anti-katolske salmebok  fra 1569. Denne danske oversettelsen ble sunget på en melodi fra 1300- eller 1400-tallet. I dag synger vi Grundtvigs gjendikting på en anonym tysk melodi fra omkring 1600.

Et barn er født i Betlehem, i Betlehem
Ti gleder seg Jerusalem
Halleluja, halleluja!

(Kilde: Den fantastiske juleboken og julesangenes historie» Læseselskabet 1993)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar